REGULAMENT CONCURS “CÂȘTIGĂ MĂNUȘILE LUI FLORIN NIȚĂ”

Cuprins:

1. Organizatorul
2. Durata promoției
3. Dreptul de participare
4. Mecanismul promoției
5. Premii și acordarea premiilor
6. Clauze finale

1. Organizatorul
SC TERRA SPORT SRL cu sediul social în BUCUREȘTI, Str. Drumul Bacriului, nr. 57, București, sector 6, având CIF: RO 14157081 (denumită în cele ce urmează "Organizatorul"). 

Concursul se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („Regulamentul"), care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la această campanie promoțională este de acord cu prevederile prezentului Regulament, orice nerespectare având ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.2. Durata promoției
Campania promoțională va avea ca dată de început 06.07.2023 și ca dată de încheiere 15.09.2023, ora 24:00.3. Dreptul de participare
În această activitate se pot înscrie persoanele cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în România, cu respectarea mecanismului campaniei. 

Nu au dreptul să participe în Concurs angajații companiei Terra Sport SRL, angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție/copii) acestora. 

4. Mecanismul promoției

Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa fară a plati nicio taxă, în perioada: 06.07.2023-15.09.2023. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a. Să comande orice pereche de mănuși de portar de pe website-ul www.terrasport.ro, în perioada 06.07.2023-15.09.2023 și intră automat în tragerea la sorți.  

b. Să aibă vârsta peste 18 ani și domiciliul în România. 

5. Premii și acordarea premiilor 

Fiecare participant care respectă cerințele de concurs poate câștiga premiul oferit de Terra Sport SRL. Premiul se va acorda prin tragere la sorți dintre participanții care au îndeplinit condițiile de participare așa cum sunt descrise la SECȚIUNEA 4. 

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.  

În baza acestor acceptări, Organizatorul îi va trimite câștigătorului premiul, la cel mai apropriat magazin Terra Sport de acesta sau prin curier, la adresa furnizată de câștigător. 

Valoarea netă totală estimată a premiului va fi stabilită ulterior.

Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs. 

6. Clauze finale
Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 

În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a concursului, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@terrasport.ro.